آلبوم رپ فارس جهانی شد از سکوت

با دو کیفیت Mp3 128/64 + دانلود کل آهنگ ها در یک فایل Zip و دانلود از ۲ سرور ، برید به ادامه متن….

Exclusived By   B I A 2 R A P

 

 

دانلود کل آهنگ ها در یک فایل Zip

لینک های مستقیم ( سرور ۱ )

Mp3 128 _ Zip File

Mp3 64 _ Zip File

(Right Click & Save Target As)

 

لینک های غیر مستقیم ( سرور ۲ )

Mp3 128 _ Zip File

Mp3 64 _ Zip File

 

 

دانلود به صورت تک ترک

لینک های مستقیم ( سرور ۱ )

.:: Mp3 128 ::.

Intro

Valow

Divare Chin

Patoo Khori

Mavaraye Rap

Shab Ta Sobh

Mohreye Sookhte

Fayde Nadare

Energy Time

Outro

 

.:: Mp3 64 ::.

Intro

Valow

Divare Chin

Patoo Khori

Mavaraye Rap

Shab Ta Sobh

Mohreye Sookhte

Fayde Nadare

Energy Time

Outro

(Right Click & Save Target As)

 

لینک های غیر مستقیم ( سرور ۲ )

.:: Mp3 128 ::.

Intro

Valow

Divare Chin

Patoo Khori

Mavaraye Rap

Shab Ta Sobh

Mohreye Sookhte

Fayde Nadare

Energy Time

Outro

 

.:: Mp3 64 ::.

Intro

Valow

Divare Chin

Patoo Khori

Mavaraye Rap

Shab Ta Sobh

Mohreye Sookhte

Fayde Nadare

Energy Time

Outro